UPIS U BAZU VANJSKIH STRUČNJAKA

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) prihvaćanjem ove izjave dajem privolu Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 256009559342 (u nastavku teksta: Voditelj obrade osobnih podataka) da u svrhu uspostavljanja baze vanjskih stručnjaka za pružanje podrške u procesu vrednovanja (evaluacije) i praćenja provedbe istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata prikuplja i obrađuje moje osobne podatke kao što su ime, prezime, OIB, adresa, spol, datum rođenja, kontakt podaci, podaci o obrazovanju i dr. (u nastavku teksta: osobni podaci).

Navedeni osobni podaci koriste se samo za navedenu svrhu.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka te će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola).

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim prihvaćanjem potvrđujem kako sam upoznat da u svakom trenutku mogu povući privolu te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju ove privole prije njezina povlačenja.

Upoznat sam da mogu ostvariti svoja prava na pristup, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje obrade mojih osobnih podataka, da imam pravo na ulaganje prigovora na obradu mojih osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Obavješten sam da je kontakt Službenika za zaštitu podataka u HAMAG-BICRO-u zastita.podataka[@]hamagbicro.hr, 01/235-2679, Zagreb, Ksaver 208.

NAPOMENA: Kod ispunjavanja ovog obrasca molimo da koristite najnovije verzije Chrome ili Firefox preglednika.


ODABIR PODRUČJA STRUČNOSTI

M olimo Vas da odvojite barem 15 minuta vremena koliko je potrebno da se u cijelosti popuni ovaj upitnik. Svaka stranica sadrži kratke upute kako bi Vam olakšali cijeli proces popunjavanja.

Na dnu svake stranice nalazi se dugme 'sljedeća stranica' s kojim napredujete kroz upitnik, odnosno dugme 'prethodna stranica' s kojim se u bilo kojem trenutku možete vratiti nazad i prepraviti već unesene podatke.

Ako je primjenjivo, navedite i dodatna područja kompetencije osim odabranog područja stručnosti (npr. Intelektualno vlasništvo, Transfer tehnologije, Spajanja i akvizicije itd.)